Przedszkole Balbinka

Cennik

W roku szkolnym 2016-2017 opłaty kształtują się następująco:

 Składnik opłaty za przedszkole 

Cena

 

Dodatkowe informacje

1. Wpisowe 0,00zł brak
2. Czesne :– Opłata stała      
– Stawka żywieniowa
 500,00zł40% zniżki na drugie, oraz 60% na trzecie i kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do przedszkola   

 

7,00 zł dziennie

 Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, nie jest płatna podczas 2-tygodnowej przerwie w okresie wakacji letnich. Jednakowa dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.   Podlega zwrotowi w pełnej wysokości za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

Czesne jest płatne do 5-go każdego miesiąca „z góry”

 

3. Zajęcia dodatkowe Informacja we wrześniu  
4. Ubezpieczenie 34,50zł   okres ubezpieczenia       od 01.09.2014r do 31.08.2015r
Ubezpieczenie nie podlega zwrotowi             w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola. 
5. Kary umowne za nieterminowe wpłaty 1,00 zł za każdy dzień zwłoki Dotyczą czesnego, oraz zajęć dodatkowych.