Przedszkole Balbinka Gowarzewo

O nas

Błyskawiczny start
w dorosłość…

Kim jesteśmy ?

Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie działa od stycznia 2012 r. Na początku w trzech, a teraz w czterech grupach wiekowych dzieci bawią się i uczą.
Pod szeroko rozpostartymi skrzydłami nasza Balbinka zapewnia dzieciom przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie tylko fizyczne, ale również psychiczno – emocjonalne, zdrowotne i żywieniowe.
Starannie dobrana kadra dba o kształcenie wychowanków w zakresie zgodnym z programem wychowania przedszkolnego, w tempie dostosowanym do możliwości dzieci. Pomagają nam w tym liczne zajęcia dodatkowe. Te ustalone w pakiecie to: rytmika, j. angielski, aktywny przedszkolak (zabawy z piłkami), logopedia grupowa oraz religia i szachy dla starszych grup. Zajęcia dodatkowe, których potrzebę sugerują rodzice i nauczyciele to np. zumba KIDS, zajęcia sportowe z elementami karate, gimnastyka sportowa z elementami akrobatyki, warsztaty twórcze, robotyka i logopedia indywidualna. W miarę coraz głębszego poznania potrzeb grupy, wykorzystujemy metody: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki Montessori, elementy Planu Daltońskiego i metody projektu StoryLine. Organizowane wycieczki tematyczne i zapraszani szczególni goście pozwalają poznać ciekawe miejsca i zainteresowania innych. Bezpieczny plac zabaw daje możliwość swobodnego ruchu na świeżym powietrzu. 

Uczestniczymy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym !

Uczymy

inspirujemy

Bawimy

Rozwijamy

Wszyscy dokładamy wszelkich starań, żeby wychowankowie radośnie się rozwijali, a absolwenci swobodnie poruszali się w rzeczywistości szkolnej i w życiu. Zainteresowani naszą działalnością mogą śledzić codzienne działania przedszkola na profilu w Facebook.com.
Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dzieci z chęcią uczęszczały do przedszkola i po powrocie do domu opowiadały dzień pełny pozytywnych wrażeń, zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń dzieci do Przedszkola Balbinka.

Kadra Balbinki

Kamila Bigajczyk

Kamila Bigajczyk - dyrektor ds. pedagogicznych

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Już od wczesnego dzieciństwa swoją ścieżkę zawodową wiązałam z edukacją. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęłam w jednym z poznańskich Zespołów Szkół, by po kilkunastu latach kontynuować je w przedszkolu.
Pracę w Balbince rozpoczęłam w październiku 2020 roku. Zawsze z pasją
 i zaangażowaniem podchodzę do pracy z dziećmi. Cenię sobie indywidualne podejście i cały czas stawiam na rozwój oraz nowe wyzwania. Poza pracą w przedszkolu prowadzę również zajęcia dla dzieci szkolnych. Uczę koncentracji, skupienia, technik uczenia się i zapamiętywania. Bawię się ucząc, uczę bawiąc.
Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i żoną. Cenię sobie porządek i organizację. Lubię ludzi z poczęciem humoru i pasją. Wolny czas spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo lubię też lato, słońce i morze. Nie znoszę lenistwa i narzekania.
…no i czekolada…bardzo łatwo spełniam przy niej prawie wszystkie prośby 😉

Joanna Jastrzębska

Joanna Jastrzębska - dyrektor ds. administracyjno-wychowawczych

Logopeda, neurologopeda, instruktor masażu Shantala, pedagog.
Ukończyłam Studia Pedagogiczne we Wrocławiu, Logopedię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Gdańskim. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kilku placówkach oświatowych oraz podczas własnej praktyki logopedycznej w woj. pomorskim. Obecnie kontynuuję je w woj. wielkopolskim. Na co dzień pra­cuję z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu, Ze­spo­łem Dow­na, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tualną, opóźnio­nym roz­wo­jem mo­wy, wa­da­mi wymo­wy, dys­lek­sją, za­bu­rze­nia­mi kon­cen­tra­cji uwa­gi oraz z oso­ba­mi do­ro­sły­mi po udarach, wylewach oraz interwencjach chirurgicznych, wskutek których zostały zaburzone umiejętności komunikacyjne lub językowe. Przez 3 lata prowadziłam warsztaty Masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci w Szkole Rodzenia.
W życiu prywatnym jestem szczęśliwą żoną i matką.
Praca logopedy to moja wielka pasja. Codziennie uczę się, szukam nowych rozwiązań i stawiam sobie nowe wyzwania. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii dzieci i dorosłych.
Metody i techniki pracy dobieram zawsze indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami pacjenta.
Każdy sukces terapeutyczny daje mi ogromną motywację i chęci do dalszej pracy i rozwoju.

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

Szkolenie: „Terapia online w logopedii – innowacyjnie i kreatywnie”
Szkolenie: „Audiologia w Logopedii”
Szkolenie: „Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym – metoda Gabrieli Lorens”
Szkolenie: „Seplenienie boczne”
Szkolenie: „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
Szkolenie: „Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa”
Szkolenie: „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się”
Webinar: „Ćwiczenia wrażliwości słuchowej i ćwiczenia rytmiczne”
Webinar: „Ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej”
Webinar: „Staw skroniowo-żuchwowy w postępowaniu logopedycznym”
Webinar: „Opóźniony rozwój mowy”
Webinar: „Dziecko z głębokim niedosłuchem u logopedy”
Webinar: „Praktyczne postępowanie w opóźnionym rozwoju mowy”
Webinar: „Jąkanie wczesnodziecięce”
Webinar: „Głoski tylnojęzykowe”
Webinar: „Lapbook Rotacyzm”
Webinar: „Opóźniony rozwój mowy”
Webinar: „Co ma terapia SI do logopedii?”
Webinar:. „Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym”
Webinar: „Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym”
Szkolenie:  „ASD – Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem’’
Warsz­tat: Kurs doskonalący I stopnia „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne”
Szkolenie: „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?”
Konferencja: „Dziecko z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego wyzwaniem współczesnej edukacji”
Szkolenie: III Stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem”
Szkolenie: „KORP” Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego 
Szkolenie: „KOLD” Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
Warsztaty: „Rurowy Dżem” – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji
Warsztaty: „Smykopląsy” – kreatywne warsztaty logorytmiczne
Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
Szkolenie: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”
Szkolenie: „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”
Szkolenie: „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”
Szkolenie: „Wady zgryzu i ich wpływ na wymowę dziecka”
Szkolenie: „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
Szkolenie: „Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem”
Szkolenie: „Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka”
Szkolenie: „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”
Szkolenie: „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”
Szkolenie: „Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna”
Szkolenie: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”
Szkolenie: Makaton Program rozwoju komunikacji „Zabawy”
Szkolenie: Instruktor Masażu Shantala, Polska Szkoła Masażu Shantala

Anna Szczepaniak

Anna Szczepaniak

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałam tytuł magistra, a następnie ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań – jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzebę doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie, dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same znajdowały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i wierzyły we własne możliwości.
Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać innych. Uśmiech towarzyszy mi również każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że „śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”.

Dorota Piętka

Dorota Piętka

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna oraz licencjackich na kierunku Edukacja Elementarna i Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Decydując się na studia wiedziałam, że praca będzie sprawiała mi przyjemność ponieważ z dużą radością uczestniczyłam w wychowaniu o 7 lat młodszego brata. W przerwie pomiędzy studiami licencjackimi a magisterskimi urodziłam córkę. Rozumiem obawy i troski rodziców, gdyż łączę pracę nauczyciela z wychowywaniem własnego dziecka. Grupa Zajączków 2,5 – 3 latków to dzieci w wieku mojej córki, więc rozpoznawanie potrzeb dzieci w tym wieku przychodzi mi z dużą łatwością. W swojej pracy staram się dostrzegać indywidualne potrzeby oraz możliwości każdego dziecka. Jedną z metod pedagogicznych, które wywarły na mnie duży wpływ jest pedagogika Marii Montessori. Wspierając się tą metodą, poznaję dzieci oraz sposób ich patrzenia na świat. Obserwowanie jak odnoszą duże oraz małe sukcesy jest dla mnie największą satysfakcją zawodową.
Wolny czas spędzam z rodziną na łonie natury oraz w domu układając puzzle lub czytając książki.

Ewa Maćkowiak

Ewa Maćkowiak

W Niepublicznym Przedszkolu Balbinka pracuję od 2019 roku jako pomoc nauczyciela w Zajączkach – naszej najmłodszej grupie. Każdy dzień spędzony razem z dziećmi daje mi wiele radości, uśmiechu, a czasem nawet dostarcza wzruszeń, szczególnie wtedy, gdy patrzę jak dzielnie radzą sobie, pokonując przeciwności, które napotykają w swoim małym świecie. 😊
Razem uczymy się, bawimy, śmiejemy, tańczymy i czytamy bajki.
„Najlepszym spadkiem, jaki możemy pozostawić naszym dzieciom,
są szczęśliwe wspomnienia” (Og Mandino).

Justyna Kaczmarkieicz

Justyna Kaczmarkiewicz

Pierwsza myśl o pracy w przedszkolu pojawiła się w mojej głowie dość wcześnie – kiedy miałam 12 lat urodziła się moja młodsza siostra. Z fascynacją i podziwem patrzyłam na Małego Człowieka – tak bezbronnego i zależnego od opieki dorosłych, tak silnego, znającego swoje potrzeby i potrafiącego całym sobą domagać się tego, czego potrzebuje. Cudowne było bycie z nią, uczenie jej, obserwowanie i rozwijanie jej umiejętności i zdolności. Cudowne było to, co od niej otrzymywałam – zaufanie, uwagę, miłość, radość.
W czasach liceum trafiłam na dwie książki: „Jak kochać dziecko” Janusza Korczaka i „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” Roberta Fulghum. Książki te były wyrazem tego, co czułam i ugruntowały we mnie chęć pracy z dziećmi.
Skończyłam Filologię Polską na UAM oraz na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Jestem mamą dwojga wspaniałych dzieci, które każdego dnia na nowo uczą mnie jak kochać dziecko:)
Od 8 lat pracuję w niezwykłym przedszkolu Balbinka, w którym, wraz z całym zespołem, uczę dzieci nie tylko wszystkich mądrych rzeczy wynikających z Podstawy Programowej, ale też, parafrazując Roberta Flughum, wszystkiego o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, gdyż mądrość nie znajduje się na szczycie akademickiej góry, ale tu przy piaskownicy w przedszkolu:)

Justyna Owczarkowska_edytowano

Justyna Owczarkowska

Jestem absolwentką Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Od zawsze wiedziałam, że będę nauczycielką. Marzenie się spełniło. Uwielbiam szaleć i wygłupiać się z dziećmi. Od nich właśnie uczę się pogody ducha, uśmiechu i patrzenia na świat w tak piękny i prosty sposób. Uwielbiam zarażać dzieci miłością i ciekawością do przyrody. Sama godzinami mogłabym przebywać na świeżym powietrzu podziwiając i doceniając naturę. Najwspanialszą rzeczą w zawodzie nauczyciela jest dla mnie rozmowa z dzieckiem.
Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwójki wspaniałych chłopców.
Co jest dla mnie najważniejsze?: Rodzina.

„Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, cierpimy.”
(Janusz Korczak – Szare dni, Pisma wybrane t. III Warszawa 1978 s.403)

Kaja Florencka !!

Kaja Florencka

Studiuję Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z językiem angielskim w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Swoją pracę z dziećmi zaczęłam od razu po ukończeniu Technikum. Od kiedy sięgam pamięcią bardzo lubię spędzać czas z dziećmi. Od zawsze wiedziałam, że zostanie pedagogiem to jest coś, co chciałabym osiągnąć. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą oraz wrażliwą, która stara się dostosować do sytuacji oraz utożsamić z drugim człowiekiem. Uwielbiam tańczyć. Jest to jedna z wielu moich pasji. Zauważy to każdy, kto ze mną przebywa. W swojej pracy pragnę być dla dzieci nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem, osobą z którą mogą też pożartować i powygłupiać się. Spędzanie czasu z dziećmi, ich kreatywność, szczerość, czułość i beztroska utwierdziło mnie w tym, że droga którą idę jest tą właściwą, a to co robię sprawia mi przyjemność.

Maria Witkowska

Maria Witkowska

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, a także Edukację Elementarną i Terapię Pedagogiczną. Jestem również instruktorem rytmiki. Nauczycielem chciałam zostać już w wieku 6 lat, kiedy to uczęszczając do przedszkola mogłam czerpać wzór i pasję od mojej mamy, również nauczycielki. To dzięki niej zechciałam zostać pedagogiem i pracować z dziećmi. Często śmieję się, że praktykę zdobywałam już od najmłodszych lat, przebywając w przedszkolu i z dziećmi praktycznie codziennie. Spotkałam w czasie swej nauki kilku niezwykłych ludzi z pasją m.in. nauczycieli rytmiki/muzyki, którzy wykonując swą pracę „zarazili” mnie swoim zamiłowaniem do muzyki. Starałam się tę pasję rozwijać, grałam np. na flażolecie i susacie. Samodzielnie uczyłam się też grać na pianinie i keyboardzie, dzięki temu mogę teraz wykorzystać te umiejętności w pracy. Uwielbiam prowadzić zajęcia rytmiczne, muzyczno – ruchowe, a także plastyczne, krótko mówiąc, artystyczne. Przynoszą mi one i dzieciom wiele radości i frajdy. W końcu nauka przez zabawę jest bardzo ważna. Kiedy tylko można urozmaicam dzieciom w ten sposób czas. Staram się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie, sprawić, by czuło ono, że jest wyjątkowe, poznało i rozwijało swoje zainteresowania i możliwości, nabywało pewności siebie. Dużo satysfakcji przynosi mi widok uśmiechu na twarzy dziecka, a także możliwość przyglądania się procesowi rozwoju dziecka. Praca z dziećmi zawsze sprawiała mi wiele radości, a takie drobne szczegóły powodują, że wiem, iż jest to praca odpowiednia dla mnie i czuję, że jestem na właściwym miejscu.

Paula Basalak

Paula Basalak

Jestem nauczycielem, wychowawcą najmłodszej grupy Zajączków. Ukończyłam studia licencjackie – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz magisterskie – Praca z Osobami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.
Uwielbiam swoją pracę. Interesuje mnie psychologia rozwojowa oraz nowoczesne systemy nauczania.
Jestem nauczycielem, który stawia na samodzielność i samorozwój. Ważne są dla mnie partnerskie relacje z podopiecznymi. Bardzo cenię siebie indywidualne podejście do dzieci. Staram się podążać za ich potrzebami i zainteresowaniami.
Prywatnie jestem weganką i mamą dwóch wspaniałych dziewczynek.
Optymistycznie podchodzę do życia.
Uwielbiam dobrą czekoladę. 😊

Paulina Ciesielska

Paulina Ciesielska

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od zawsze praca z dziećmi sprawiała mi wielką przyjemność. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także pasją. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuję kontakty z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. Prywatnie miłośniczka psów, długich spacerów i dobrej kuchni.

Sonia Wittke

Sonia Wittke

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Ukończyłam również studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wielu praktyk studenckich, pracując z dziećmi w różnym wieku.
Od samego początku, po zakończeniu edukacji pracowałam w żłobku z maluszkami, co pozwoliło mi poznać wczesny rozwój dzieci. W swojej pracy dbam o bezpieczeństwo i stawiam na naukę przez zabawę – nie zapominając o tym, aby uczyć co dobre, a co złe.😊
Myślę, że sama mam jeszcze coś z dziecka, dlatego tak dobrze czuję się w ich towarzystwie.😊
Prywatnie bardzo lubię zwierzęta – szczególnie koty, pracę w ogrodzie, modę i wyjazdy nad morze.
W życiu kieruję się mottem: „Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swojej drodze”.

Renata Stachowiak

Z wykształcenia jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracy z dziećmi staram się przede wszystkim, aby rozstania z rodzicami przebiegały w ciepłej atmosferze, a pobyt w przedszkolu był miłą częścią dnia. Jako nauczyciel stosuję metody aktywizujące, lubię odpowiadać na pytania dzieci i staram się, aby miały ich jak najwięcej.

„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
jeśli nie może – pomóż.”
                  Janusz Korczak