Przedszkole Balbinka Gowarzewo

O nas

Kim jesteśmy ?

Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie działa od stycznia 2012 r. Na początku w trzech, a teraz w czterech grupach wiekowych dzieci bawią się i uczą. Pod szeroko rozpostartymi skrzydłami nasza Balbinka zapewnia dzieciom przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie tylko fizyczne, ale również psychiczno – emocjonalne, zdrowotne i żywieniowe. Starannie dobrana kadra dba o kształcenie wychowanków w zakresie zgodnym z programem wychowania przedszkolnego, w tempie dostosowanym do możliwości dzieci. Pomagają nam w tym liczne zajęcia dodatkowe. Te ustalone w pakiecie to: rytmika, j. angielski, aktywny przedszkolak (zabawy z piłkami), logopedia grupowa oraz religia i szachy dla starszych grup. Zajęcia dodatkowe, których potrzebę sugerują rodzice i nauczyciele to np. zumba KIDS, zajęcia sportowe z elementami karate, pierwszy gol, warsztaty twórcze, robotyka, taniec współczesny, balet i logopedia indywidualna. W miarę coraz głębszego poznania potrzeb grupy, wykorzystujemy metody: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i pedagogiki Montessori. Organizowane wycieczki tematyczne i zapraszani szczególni goście pozwalają poznać ciekawe miejsca i zainteresowania innych. Bezpieczny plac zabaw daje możliwość swobodnego ruchu na świeżym powietrzu.

Uczymy

inspirujemy

Bawimy

Rozwijamy

Wszyscy dokładamy wszelkich starań, żeby wychowankowie radośnie się rozwijali, a absolwenci swobodnie poruszali się w rzeczywistości szkolnej i w życiu. Zainteresowani naszą działalnością mogą śledzić codzienne działania przedszkola na profilu w Facebook.com.
Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dzieci z chęcią uczęszczały do przedszkola i po powrocie do domu opowiadały dzień pełny pozytywnych wrażeń, zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń dzieci do Przedszkola Balbinka.

Kadra Balbinki

Alina Łabuć-Filipiak

Alina Łabuć-Filipiak

Pomysłodawczyni i właścicielka naszego przedszkola. Mądra i wrażliwa, serce i dusza tego miejsca. Zawsze znajduje czas na rozmowę, słucha z uwagą i dba o to, by wszyscy czuli się dobrze. Marzyła o przedszkolu, w którym każdy będzie czuł się jak w domu: dzieci, rodzice, nauczyciele. Miejscu, w którym troska o potrzeby małego człowieka będzie priorytetem, a uśmiech i życzliwość wobec siebie będą codziennością. Prywatnie mama cudownej Kornelki, miłośniczka podróży i odkrywania piękna miejsc oraz napotkanych ludzi.

Kamila Bigajczyk - dyrektor ds. pedagogicznych

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Już od wczesnego dzieciństwa swoją ścieżkę zawodową wiązałam z edukacją. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęłam w jednym z poznańskich Zespołów Szkół, by po kilkunastu latach kontynuować je w przedszkolu.
Pracę w Balbince rozpoczęłam w październiku 2020 roku. Zawsze z pasją
 i zaangażowaniem podchodzę do pracy z dziećmi. Cenię sobie indywidualne podejście i cały czas stawiam na rozwój oraz nowe wyzwania. Poza pracą w przedszkolu prowadzę również zajęcia dla dzieci szkolnych. Uczę koncentracji, skupienia, technik uczenia się i zapamiętywania. Bawię się ucząc, uczę bawiąc.
Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i żoną. Cenię sobie porządek i organizację. Lubię ludzi z poczęciem humoru i pasją. Wolny czas spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo lubię też lato, słońce i morze. Nie znoszę lenistwa i narzekania.
...no i czekolada…bardzo łatwo spełniam przy niej prawie wszystkie prośby 😉
Joanna Jastrzębska

JOANNA JASTRZĘBSKA - DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta karmienia i Terapeuta orofacjalny, Instruktor masażu Shantala, Pedagog.
Ukończyłam Studia Pedagogiczne we Wrocławiu, Logopedię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Gdańskim. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kilku placówkach oświatowych oraz podczas własnej praktyki logopedycznej w woj. pomorskim. Obecnie kontynuuję je w woj. wielkopolskim. Na co dzień pra­cuję z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu, Ze­spo­łem Dow­na, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tualną, opóźnio­nym roz­wo­jem mo­wy, wa­da­mi wymo­wy, dys­lek­sją, za­bu­rze­nia­mi kon­cen­tra­cji uwa­gi oraz z oso­ba­mi do­ro­sły­mi po udarach, wylewach oraz interwencjach chirurgicznych, wskutek których zostały zaburzone umiejętności komunikacyjne lub językowe. Przez 3 lata prowadziłam warsztaty Masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci w Szkole Rodzenia.
Praca logopedy to moja wielka pasja. Codziennie uczę się, szukam nowych rozwiązań i stawiam sobie nowe wyzwania. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii dzieci i dorosłych.
Metody i techniki pracy dobieram zawsze indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami pacjenta.
Każdy sukces terapeutyczny daje mi ogromną motywację i chęci do dalszej pracy i rozwoju.

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia:

Szkolenie: „ Stymulacja traktu ustno-twarzowego”
Webinar: „Niedokształcenia mowy pochodzenia korowego”
Szkolenie: „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia-podejście autorskie”
Kurs: „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii 
Webinar: „Praksja oralna i kinestezja artykulacyjna”
Webinar: „Napięcie mięśniowe w logopedii”
Szkolenie: „Terpia miofunkcjonalna”
Szkolenie: „Żucie w praktyce terapeutycznej”
Szkolenie: „Ślinienie -rozwiązania terapeutyczne”
Webinar: „Reedukacja oddechowa w terapii dzieci”
Szkolenie: „Terapia online w logopedii – innowacyjnie i kreatywnie”
Szkolenie: „Audiologia w Logopedii”
Szkolenie: „Gesty ©GORA w ujęciu praktycznym – metoda Gabrieli Lorens”
Szkolenie: „Seplenienie boczne”
Szkolenie: „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
Szkolenie: „Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa”
Szkolenie: „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się”
Webinar: „Ćwiczenia wrażliwości słuchowej i ćwiczenia rytmiczne”
Webinar: „Ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej”
Webinar: „Staw skroniowo-żuchwowy w postępowaniu logopedycznym”
Webinar: „Opóźniony rozwój mowy”
Webinar: „Dziecko z głębokim niedosłuchem u logopedy”
Webinar: „Praktyczne postępowanie w opóźnionym rozwoju mowy”
Webinar: „Jąkanie wczesnodziecięce”Webinar: „Głoski tylnojęzykowe”
Webinar: „Lapbook Rotacyzm”
Webinar: „Opóźniony rozwój mowy”
Webinar: „Co ma terapia SI do logopedii?”
Webinar:. „Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym”
Webinar: „Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym”
Szkolenie:  „ASD – Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem’’
Warsz­tat: „Kurs doskonalący I stopnia „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne”
Szkolenie: „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?”
Konferencja: „Dziecko z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego wyzwaniem współczesnej edukacji”
Szkolenie: III Stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem”
Szkolenie: „KORP” Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego 
Szkolenie: „KOLD” Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
Warsztaty: „Rurowy Dżem” – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji
Warsztaty: „Smykopląsy” – kreatywne warsztaty logorytmiczne
Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
Szkolenie: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”
Szkolenie: „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”
Szkolenie: „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”
Szkolenie: „Wady zgryzu i ich wpływ na wymowę dziecka”
Szkolenie: „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
Szkolenie: „Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem”
Szkolenie: „Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka”
Szkolenie: „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”
Szkolenie: „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”
Szkolenie: „Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna”
Szkolenie: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”
Szkolenie: Makaton Program rozwoju komunikacji „Zabawy”
Szkolenie: Instruktor Masażu Shantala, Polska Szkoła Masażu Shantala

Monika Gosławska

Monika Gosławska

Pedagog specjalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu

Jako osoba z  wrodzoną „nadpobudliwością”  lubię jak dzieje się dużo, szybko i fajnie 🙂 Jako mama Tosi i Igi cenię sobie ciepło, wrażliwość i troskę o małego człowieka. Natomiast jako pedagog specjalny i terapeuta dzieci z zaburzeniami w rozwoju dbam o dobrą zabawę dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego Malucha.

Wykształcenie:

Studia stacjonarne I i II stopnia: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat Terapeuty Stosowanej Analizy Zachowania
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w pracy z osobami przejawiającymi zachowania trudne
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Dokumentowanie i programowanie SAZ
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii
 • II stopniowy kurs doskonalący: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Diagnoza funkcjonalna PEP-R
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • PECS-poziom podstawowy
K - Kopia

Kornelia Krajewska

Nazywam się Kornelia Krajewska. Jestem z wykształcenia nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychologiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności, by zbliżyć się do potrzeb młodego człowieka i wspierać jego rozwój.

Zagłębianie się w zagadnienia z dziedziny pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej oraz integracji sensorycznej pozwoliło mi holistycznie spojrzeć na dzieci. Praca z nimi jest niewątpliwie moją pasją. Zajęcia z dziećmi, konsultacje z rodzicami czy zajęcia grupowe są dla mnie przyjemnością. Moim celem jest towarzyszenie dzieciom w odkrywaniu ich mocnych stron, w lepszym poznawaniu siebie, swoich emocji i potrzeb.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą pogodnego 3-latka.

Ewa Perdoch

Ewa Perdoch

W Niepublicznym Przedszkolu Balbinka pracuję od 2019 roku jako pomoc nauczyciela w Zajączkach – naszej najmłodszej grupie. Każdy dzień spędzony razem z dziećmi daje mi wiele radości, uśmiechu, a czasem nawet dostarcza wzruszeń, szczególnie wtedy, gdy patrzę jak dzielnie radzą sobie, pokonując przeciwności, które napotykają w swoim małym świecie. 😊
Razem uczymy się, bawimy, śmiejemy, tańczymy i czytamy bajki.
„Najlepszym spadkiem, jaki możemy pozostawić naszym dzieciom,
są szczęśliwe wspomnienia” (Og Mandino).

Justyna Kaczmarkiewicz

Justyna Kaczmarkiewicz

Pierwsza myśl o pracy w przedszkolu pojawiła się w mojej głowie dość wcześnie – kiedy miałam 12 lat urodziła się moja młodsza siostra. Z fascynacją i podziwem patrzyłam na Małego Człowieka – tak bezbronnego i zależnego od opieki dorosłych, tak silnego, znającego swoje potrzeby i potrafiącego całym sobą domagać się tego, czego potrzebuje. Cudowne było bycie z nią, uczenie jej, obserwowanie i rozwijanie jej umiejętności i zdolności. Cudowne było to, co od niej otrzymywałam – zaufanie, uwagę, miłość, radość.
W czasach liceum trafiłam na dwie książki: „Jak kochać dziecko” Janusza Korczaka i „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” Roberta Fulghum. Książki te były wyrazem tego, co czułam i ugruntowały we mnie chęć pracy z dziećmi.
Skończyłam Filologię Polską na UAM oraz na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Jestem mamą dwojga wspaniałych dzieci, które każdego dnia na nowo uczą mnie jak kochać dziecko:)
Od 8 lat pracuję w niezwykłym przedszkolu Balbinka, w którym, wraz z całym zespołem, uczę dzieci nie tylko wszystkich mądrych rzeczy wynikających z Podstawy Programowej, ale też, parafrazując Roberta Flughum, wszystkiego o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, gdyż mądrość nie znajduje się na szczycie akademickiej góry, ale tu przy piaskownicy w przedszkolu:)

Paula Basalak

Paula Basalak

Jestem nauczycielem, wychowawcą najmłodszej grupy Zajączków. Ukończyłam studia licencjackie – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz magisterskie – Praca z Osobami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.
Uwielbiam swoją pracę. Interesuje mnie psychologia rozwojowa oraz nowoczesne systemy nauczania.
Jestem nauczycielem, który stawia na samodzielność i samorozwój. Ważne są dla mnie partnerskie relacje z podopiecznymi. Bardzo cenię siebie indywidualne podejście do dzieci. Staram się podążać za ich potrzebami i zainteresowaniami.
Prywatnie jestem weganką i mamą dwóch wspaniałych dziewczynek.
Optymistycznie podchodzę do życia.
Uwielbiam dobrą czekoladę. 😊

Wittke Sonia

Sonia Wittke

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Ukończyłam również studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wielu praktyk studenckich, pracując z dziećmi w różnym wieku.
Od samego początku, po zakończeniu edukacji pracowałam w żłobku z maluszkami, co pozwoliło mi poznać wczesny rozwój dzieci. W swojej pracy dbam o bezpieczeństwo i stawiam na naukę przez zabawę – nie zapominając o tym, aby uczyć co dobre, a co złe.😊
Myślę, że sama mam jeszcze coś z dziecka, dlatego tak dobrze czuję się w ich towarzystwie.😊
Prywatnie bardzo lubię zwierzęta – szczególnie koty, pracę w ogrodzie, modę i wyjazdy nad morze.
W życiu kieruję się mottem: „Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swojej drodze”.

Monika Klaus

Monika Klaus

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, na której ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i hospicyjna, a także wczesnoszkolną i przedszkolną. Prywatnie jestem żoną i mamą ośmioletniego Wojtka. Mieszkają z Nami ukochane psy rasy shih tzu - Piątek i Sobota  Nie ma dla mnie nic cenniejszego niż czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, uwielbiam prace w ogrodzie, gry planszowe, a także wszelkie akcje społeczne w szczytnym celu. MMA to sport, który fascynuje mnie od lat!
Dominika Kledzik

Dominika Kledzik

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy stopień studiów ukończyłam na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, natomiast studia magisterskie zostały przeze mnie ukończone na kierunku Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Oba kierunki utwierdziły mnie w tym, że jestem na odpowiednim miejscu, a swoją przyszłość wiążę z kształceniem i wychowaniem dzieci. Jestem szaloną ciocią, z głową pełną pomysłów, które małymi krokami realizuję z moją grupą.

W Balbince pracuję od 2021 roku i nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne! Myślę, że cechami charakteryzującymi moją osobę są: szczerość, wyrozumiałość i otwartość na drugiego człowieka. W swojej pracy stawiam na samodzielność oraz samorozwój dziecka, bo dzięki temu pozna ono swoją wartość. Interesuję się Pedagogiką Marii Montessori oraz Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dlatego w swojej pracy stosuje elementy tych metod. 

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą, póki co owczarka niemieckiego 🙂

Uwielbiam również prace w ogrodzie, które mnie odprężają i wyciszają.

KOCHAM JEŚĆ ŻELKI *-*

Karolina Wojciechowska

Karolina Wojciechowska

Ukończyłam studia wyższe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką” w WSKM w Koninie.

Pracę z dziećmi zaczęłam już w trakcie studiów.

Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiałam w żłobku, gdzie mogłam nabyć doświadczenie oraz poznać wczesny rozwój dzieci.

Jako nauczyciel, staram się zaszczepić w dzieciach potrzebę doświadczenia i poznawania. 

Stawiam też na partnerskie relacje z podopiecznymi.

Prywatnie, lubię przeczytać dobry kryminał oraz wycieczki rowerowe.

Julia Naglewska-Roszyk

Julia Naglewska-Roszyk

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Autyzm – Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także Edukację Elementarną i Terapię Pedagogiczną. Swoją pracę w zawodzie zaczęłam po studiach. Jestem osobą kreatywną, pozytywnie nastawioną do świata i zawsze uśmiechniętą. Moja praca opiera się na indywidualnym podejściu do ucznia, skupiam się na predyspozycjach dzieci. Każdy postęp podopiecznego uszczęśliwia mnie i motywuje do dalszej pracy oraz szukania nowych pomysłów i rozwiązań. Prywatnie bardzo lubię czytać książki, uwielbiam zwierzęta zwłaszcza koty.

Renata Ratajczak

Renata Stachowiak

Z wykształcenia jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracy z dziećmi staram się przede wszystkim, aby rozstania z rodzicami przebiegały w ciepłej atmosferze, a pobyt w przedszkolu był miłą częścią dnia. Jako nauczyciel stosuję metody aktywizujące, lubię odpowiadać na pytania dzieci i staram się, aby miały ich jak najwięcej.

„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
jeśli nie może – pomóż.”
                  Janusz Korczak

Agnieszka Kaźmierczak-Okleja

AGNIESZKA KAŹMIERCZAK-OKLEJA

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia Podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna ukończyłam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Od kiedy pamiętam zawsze chciałam być nauczycielką i konsekwentnie dążyłam do celu. W trakcie studiów pracowałam jako opiekunka do dzieci i udzielałam korepetycji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej. W Balbince pracuję od marca 2021r. Poza pracą w przedszkolu prowadzę również terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapię ręki. Jestem osobą radosną, cierpliwą i wyrozumiałą. Praca terapeuty sprawia mi wielką satysfakcję. Nieustannie się rozwijam i stawiam sobie nowe wyzwania. Biorę udział w licznych szkoleniach, webinarach i konferencjach, poszerzając swój warsztat pracy. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie i staram się podążać za jego potrzebami. Na zajęciach dbam o pozytywną atmosferę i dobrą zabawę 😊

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch nastoletnich córek. Jestem miłośniczką zwierząt, przebywania na świeżym powietrzu i czytania książek.

Moje motto: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Małgorzata Gołębiowska-Dyrek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, muzyk, koordynator ideowi

Często określana jestem, jako „Moja Ciocia Gosia”. Od lat żakręcona na punkcie muzykoterapii i pedagogiki, w pełni staram się korzystać z tej wiedzy w pracy z Maluchami. Pragnę zarażać miłością do muzyki, pokazywać jak jest rozwijająca. Prowadzenie zajęć daje mi impuls do działania i poszukiwania nowych atrakcyjnych metod. Podziękowania przyjmuję w formie uśmiechu podopiecznych. Jako koordynator dbam o to, aby zajęcia odbywały się na najwyższym poziomie wkładając w swoją pracę całe serce.

Maria Łukaszewska

Maria Łukaszewska

Jestem absolwentką Technikum Gastronomicznego. Z zamiłowania oraz z zawodu jestem kucharzem. Nasi mali krytycy kulinarni to bardzo duże wyzwanie, które chętnie podejmuję każdego dnia. Mam duszę sportowca, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Prywatnie jestem szaloną mamą z głową pełna pomysłów 🙂
Barbara Mościcka

BARBARA MOŚCICKA

Absolwentka studiów na Wydziale Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Poznaniu. Jestem nauczycielem w najmłodszej grupie Zajączków. W swojej pracy chciałabym nauczyć dzieci samodzielności i uwrażliwić je na potrzeby drugiego człowieka. Prywatnie jestem mamą dwójki cudownych dzieci, które każdego dnia uczą mnie cierpliwości, pokory i zaangażowania w ich rozwój. W wolnych chwilach uwielbiam dla nich gotować – prawdopodobnie lepię najlepsze pierogi z owocami na świecie.
Wioletta Janasik

Wioletta Janasik

Mam na imię Wioletta, koleżanki mówią do mnie Wiolka lub Pani Violet. W Niepublicznym Przedszkolu Balbinka pracuję od 2018 roku jako pomoc kuchenna. Lubię patrzeć, jak dzieciom smakuje to co upiekę i ugotuję  Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 3 córek. Uwielbiam zwierzęta. Mama 2 psy i 2 koty. Moją pasją jest ogród, to moja oaza spokoju. Lubię uprawiać zioła w doniczkach. Interesuję się historią Polski. Z mężem uwielbiamy chodzić do kina na filmy historyczne i komedie. Od pierwszej chwili, gdy przyszłam do przedszkola koleżanki przyjęły mnie bardzo miło. Gdy czegoś nie wiedziałam lub potrzebowałam pomocy zawsze mogłam liczyć na ich pomoc szczególnie Cioci Justynki K.